شرکت زمرد فام پرشین، بعنوان شرکتی توانمند و خوشنام در راستای نیل به هدف جلب رضایت و بهبود روزافزون کیفیت ارایه خدمات به کارفرمایان خوددر زمینه های زیرمی‌باشد:

 • لجستیک دریایی و هوایی پروژه های نفتی.
 • ارایه خدمات فراساحل و پشتیبانی سکوهای نفتی.
 • مشاوره طراحی، ساخت و اجاره شناورهای تدارکاتی.
 • فعالیت های تجاری و بازرگانی.

این شرکت ضمن بهره مندی ازتوانایی های یک سازمان بزرگ به همراه چابکی یک شرکت کوچک ازطریق بهره گیری از رویکرد سیستمی و بهبود مستمر، با توجه به اصل بهبود مستمر، بعنوان الگوی سیستم مدیریت کیفیت، استاندارد بین المللی ISO9001-2015 را برگزیده و همسو با استراتژی های کلان، اصول ذیل را سرلوحه خود قرارخواهد داد:

 • تضمین و تعهد به رعایت استانداردهای کیفی موجود و نیز الزامات کارفرمایان در قراردادهای فیمابین.
 •  ارتقای مستمر کارایی، بهره وری، راندمان وکیفیت ارایه خدمات تخصصی.
 • توانمند سازی و افزایش بهره وری نیروی انسانی از طریق بهبود سازوکار های مدیریت منابع انسانی.
 •  بهبود وگسترش زیرساختهای فناوری اطلاعات در راستای مدیریت بر دانش سازمانی.
 • بکارگیری زیرساختهای هوشمند فناورانه جهت ورود به بازارهای جدید و تنوع در زنجیره خدمات شرکت.
 •  جاری نمودن اصول بنگاه داری اقتصادی جهت افزایش سهم از بازار فراساحل کشور.
 • بکارگیری از تکنولوژی های مدرن جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست.

مدیریت، خود را متعهد به دستیابی به اهداف فوق دانسته و تمامی واحدها و کارکنان شرکت با آگاهی، همدلی و درک کامل این خط مشی شرکت و با اعتقاد به امکان دستیابی به اهداف یاد شده، شرکت قادر به ایجاد یک مجموعه کیفی خواهد شد.

این سیستم هرساله براساس فرصت ها و اوضاع اقتصادی کشور بازنگری خواهد شد.

مدیرعامل شرکت زمرد فام پرشین

علی بهرامی 

خط مشی کیفیت